10. klasse

 
Næsten som at være på efterskole – bare uden at flytte hjemmefra.

10. klasse på Nordsjællands Friskole

10. klasse er nøje tilrettelagt efter at klæde den enkelt elev godt på til en god start på det unge voksenliv og ungdomsuddannelsen.

Nordsjællands Friskoles ambition med 10. klasse er at gøre eleverne klar fagligt og socialt. At give eleverne mod, styrke og mening.

 

I 10. klasses forløbet arbejder vi målrettet med

 • Selvstændiggørelse og ansvarlighed
 • Projektledelse og formidling af egne projekter
 • Styrke sig selv i at samarbejde med andre
 • Løbende personlig målsætning, evaluering og tilbagemelding på det faglige, det sociale og det personlige

Som elev i Nordsjællands Friskole vil du blive del af et stærkt fællesskab både med din årgang, og med resten af skolen.

Du vil opleve Nordsjællands Friskole særlige ånd og fællesskab der både rummer god plads til forskellighed, og som giver den enkelte elev både indflydelse og ansvar.

Noget for dig?

Er 10. klasse på Nordjællands Friskole noget for dig?

Vi skaber et sidste skoleår i en engageret ramme med et stærkt fællesskab – og det er noget for dig hvis du vil…

 

 • udvikle dig fagligt, socialt og personligt
 • sætte personlige mål
 • deltage aktivt i skolens liv
 • indgå åbent i samarbejde med andre 
 • møde andre med respekt og tolerance
 • klargøre dig til folkeskolens afgangsprøve for 9. eller 10. klasse
 • indgå som rollemodel for de yngre elever

Infoaften om 10. klasse

 

Kom til infoaften og hør bl.a. om 10. klasse:

10 klasse i Hillerød
 • Du bliver klar til at nå dine mål, så du kan gå efter dine ønsker om uddannelse og fremtid
 • Vi styrker din selvstændiggørelse og ansvarlighed, så du bliver klar til at vælge din vej videre herfra

 • Du arbejder med projektledelse og formidling af egne projekter, så du bliver klar til at møde kommende krav
 • Du styrker dig selv i at arbejde sammen med andre, så du kan indgå i studie- og arbejdsrelationer
 • Vi lægger vægt på forskellighed så du møder verdens mangfoldighed med åbne øjne
 • Du vil blive del af et stærkt fællesskab, som giver dig mod til at deltage og engagere dig ude i verden
 • Stor vægt på evaluering og tilbagemelding på det faglige, sociale og personlige, som styrker din udvikling og din bevidsthed om egne muligheder
 • Du får indflydelse, så du udvikler handlekraft og deltager aktivt i samfundslivet(medborgerskab)

Grundfag - 10. klasse

 • Dansk (FP9 eller FP10)
 • Engelsk (FP9 eller FP10)
 • Matematik (FP9 eller FP10)
 • Fysik/Kemi (FP10)
 • Tysk (FP9 eller FP10)
 • Idræt

Projekter - 10. klasse

 • Menneske – Natur
 • Menneske – Kultur
 • Religion og Politik
 • Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)
 • Projektrejse

Linjefag - 10. klasse

 • Science
 • Billedkunst
 • Musik
 • Teater