10. klasse på
Nordsjællands Friskole

​For dig der vil dygtiggøre dig fagligt og udvikle dig personligt og socialt

Du vil blive fagligt udfordret i alle skolens fag
Grundfagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, idræt og tværfag i længere projekter.

Du kommer i foråret på en to ugers projektlejrskole
Her vil du lære om en anden kultur end din egen, og du vil blive klogere både på din verden og dig selv.

Du vælger en af linjerne
Musik, billedkunst, teater eller science

Uddannelsesvejledning
Du får den vejledning, du har brug for, så du kan vælge din ungdomsuddannelse.

Du slutter med
Folkeskolens 10.-klasseprøver.

Vores 10. klasse gør dig klar til at begynde på en ungdomsuddannelse


Kontakt os i dag

Skolens værdier og dig

SÆRLIGT FOR 10. KLASSE PÅ NORDSJÆLLANDS FRISKOLE

Faglighed
Din faglighed modnes og styrkes i din videre rejse mod ungdomsuddannelse.

Fællesskab
Udover at indgå i det almindelige fællesskab på skolen deltager du sammen med din klasse i en længere projektlejrskole på 2-3 uger.

Forskellighed
Forskellighed er en styrke! Gennem hele året arbejder vi på at udvikle forståelsen af, at alle bidrager med individualitet, egenart og personlighed.

Demokrati
Vi værdsætter, at du bruger dig selv aktivt og udvikler dine demokratiske færdigheder inden for ansvarlighed, meningsdannelse, respektfuld samtale og dialog.

Ansvar
Du indgår i et ansvarsbevidst fællesskab med gensidige forventninger. Du forventer af dig selv, at du bliver dygtigere og udvikler dig personligt sammen med andre, og du kan forvente, at skolen understøtter dig i din egen ansvarsfulde udvikling.

Dannelse
Du vil blive klar til at fortsætte din færd i livet; fagligt dygtigere, personligt og socialt udviklet, aktivt medlevende og med integritet mod et fremtidigt uddannelsesforløb og et liv som medborger i samfundet.

Fag

Grundfag: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi og idræt

Tværfag: Samfundsfag, historie, religion, naturfag
Linjefag: Musik, billedkunst, science, performance og teater

Tværfag

Der undervises i tværfaglig projektorienteret undervisning med afsæt i en årsplan, der klart og overskueligt beskriver årsoverskrift, delprojekter, fag, tidsramme, arbejdsmetoder, fremlæggelser m.m.


kontakt os i dag

Der undervises i tværfaglig projektorienteret undervisning med afsæt i en årsplan, der klart og overskueligt beskriver årsoverskrift, delprojekter, fag, tidsramme, arbejdsmetoder, fremlæggelser m.m.

DSC_3159
DSC_3096
DSC_3338

Uddannelsesvejledning

Din projektlærer og din uddannelsesvejleder vil i løbet af året hjælpe dig med dit fremtidige valg af uddannelse. Sammen med dem vil du udarbejde din egen uddannelsesplan for fremtiden, og den vil være et værdifuldt aktiv, når du påbegynder ungdomsuddannelsen efter 10. klasse.

Praktik og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)
I uge 41 skal du i en uddannelses- og erhvervsrettet praktik. På baggrund af den laver du din Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), som du skal aflevere og fremlægge.

Opgaven tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter, du har deltaget i. Den selvvalgte opgave handler om dig og dine overvejelser om uddannelse og job.

OSO-opgaven evalueres skriftligt. Det er helt op til dig, om du også vil have karakter for opgaven.

Brobygning
Der vil indgå obligatorisk fem dages brobygningsforløb, og der kan derudover laves individuelt brobygningsforløb på op til fem uger.

Dette frivillige forløb kan eventuelt være kombination af brobygning og ulønnet praktik mod fremtidigt uddannelsesperspektiv.

Eksamen

Du afslutter dit skoleår med folkeskolens afsluttende 10.-klasse-prøve i grundfagene; dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi.

Det er skolens grundholdning, at alle elever går til alle prøverne i fagene. Det kan vurderes individuelt, om det eventuelt skal være på 9. klasses niveau, hvis det er muligt.

Du får et afgangsbevis, der viser, hvilke fag du har haft. Det viser også de sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de prøver, du har deltaget i.

Du kan selv vælge, om du vil have bedømmelsen fra den obligatoriske selvvalgte opgave med på afgangsbeviset.


Kontakt os i dag