Linjefag

Linjefag på Nordsjællands Friskole

 

En vigtig del af undervisningen på skolen er linjefagene.

musik, billedkunst, teater og science.

 

De konkrete aktiviteter der hører til linjefaget, er en del af grundlaget for den personlige, faglige og sociale udvikling skolen ønsker at fremme hos eleverne.

Nogle læringsaktiviteter er individuelle og andre er socialiserende.

Det enkelte linjefag vil i løbet af et år udfordre eleven med materialer, teknikker, færdigheder, kulturel viden og indsigt, samarbejdsevner og kommunikative evner.

Linjefagene indeholder både et teoretisk videns element, et praktisk øve- og udførelses element og et formidlings element.

 

De linjefaglige kompetenceområder er:

  • Analyse og forståelse
  • Praktiske, tekniske færdigheder
  • Ekspressiv kommunikation og formidling

Linjefaget planlægges tematisk og projektorienteret. Læringsprocesserne sker i vekselvirkning mellem teori og praksis. Undertiden kan det være meningsfuldt at skille praksis og teori fra hinanden. Man forbereder sig gennem de forskellige arbejdsprocesser til sammen at kunne skabe og formidle ekspressive, æstetiske udtryk.

Linjefaget er almendannende. Dets særlige muligheder for eleverne at udvikle emotionelle, ekspressive og kommunikative sider, åbner til almendannelsen. Dermed bidrager linjefaget til den samlede dannelsesproces eleven gennemgår på skolen.

Linjefaget er elevens selvstændige valg, og det er ikke prøvefag. Det er medvirkende til at der gives et særligt frirum for fordybelse og dvælen ved enkelte elementer i faget.

For hvert linjefag laves en undervisningsramme som årsplan.

For hver elev er der medtænkt en fortløbende lærings- og udviklingsprogression over de år, som eleven er i hjemmegruppen.

2 uger om året gives der mulighed for ekstra fordybelse i linjefaget, i det vi kalder linjefagsuger. Her arbejdes der kun med linjefaget.

Elever og lærere vælger i fællesskab et fælles tema for ugerne, som hver hjemmegruppe med deres specifikke linjefag skal arbejde i de 14 dage. Temaet giver en sammenhæng i den fremvisning, der er til linjefagsafslutningen, hvor hvert fag præsenterer deres resultat af de to ugers fordybelse i temaet.