Linjefag: Musik

Linjefaget Musik

Musik handler om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder.

Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske verdens musik, så vi fanger og forstår at musik er sprog og kommunikation, krop og glæde. Så der vil både være undervisning, øvning, sang og teori. Der vil være mulighed for at lære noder og musikteori, så kan udvikle vores viden og forståelse og musikalske udtryk.

Vi træner stemmerne og ørerne, og udvikler vores horisont og nysgerrighed i forhold til hvad musik er og kan.

Musik gruppen påtage sig ansvaret for at skolens fællesmøder og fællesskab udvikler glæde og lyst til at bruge sang og musik, som en vigtig del af det at gå på Nordsjællands Friskole.

Hvis du er åben og nysgerrig for at musik er Liv ! – skal du vælge Musik som linjefag.

Læs mere om musik i Grundskolen

 

linjefag musik Nordsjællands Friskole