Skolepenge

nordsjællands friskole, friskole i hillerød
Skolepenge

Skolens økonomi er baseret på statsligt tilskud og forældrebetaling.

Forældrebetaling udgør 2.050 kr. pr. måned i 11 årlige rater – juli måned er betalingsfri.

Skolepengene dækker alle udgifter vedrørende skolegang – også lejrskoler og den daglige frokost.

Skolens bankforbindelse er Sydbank:
Reg. nr. 7712
Konto. nr. 0000124953.

Søskenderabat

For 2. og 3. barn betales halv pris. Skolepengene forfalder til betaling forud, senest den 1. i måneden.

Opsigelse

Se skolens vedtægter; bilag 2 betalingsvedtægter

Indskud

Ved elevers indmeldelse på skolen betales et indskud svarende til 3 måneders skolepenge. Indskuddet er pt. 6.150 kr.

Der betales indskud pr. barn. Indskuddet er en forudsætning for at starte på skolen og betales i forbindelse med elevens indmeldelse på skolen.

Det betalte indskud tilbagebetales ved afslutning af 9. eller 10. klasse (se skolens vedtægter).

Fripladstilskud

Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statslige pulje og skolens egen pulje. Der søges for et år ad gangen, og ansøgningsfristen er medio juni.

Det er muligt at rette henvendelse til fripladsudvalget i løbet af året. Sammen med fripladsansøgningen skal vedlægges en årsopgørelse.