Vi søger en ny lærer

Nordsjællands Friskole er en mindre overbygningsskole i Hillerød for elever i 7. til 10. klasse. Skolen er et læringsfællesskab, der bygger på lærelyst, faglighed og gensidig forpligtelse. Vi arbejder bevidst med medindflydelse og medansvar i et miljø med respekt og omsorg for hinanden.

Undervisningen er organiseret i grundfag (dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag og idræt), tværfaglige årsprojekter (samfundsfag, historie, religion, fysik/kemi, biologi og geografi) og aldersintegrerede hjemmegrupper med praktisk-musiske linjefag. Der afsluttes med afgangsprøver i 9. og 10. klasse.

Vi søger en lærer, der kan undervise i et eller flere af følgende fag: dansk, billedkunst, et eller flere projektfag og eventuelt naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi). 

Stillingen er en fuldtidsansættelse.

Har du spørgsmål til stillingen eller kunne du tænke dig at besøge skolen, kan du kontakte skoleleder Morten S. Pedersen på tlf. 40 22 02 32 eller på mail: mp@nsj-friskole.dk eller bestyrelsesformand Per Kristensen på tlf. 40 43 71 78.

Tiltrædelse senest 1. august 2022. Ansøgninger og ansættelsessamtaler modtages og afholdes løbende. Ansøgningsfrist 1. maj 2022.

Ansøgning mailes til: mp@nsj-friskole.dk 

Vi lægger vægt på at du 

  • er uddannet lærer/i gang med læreruddannelsen eller har erfaring med at undervise
  • er god til at skabe tillidsfulde relationer og sætte rammen om klasserummet
  • drives af at engagere elever og give dem faglig selvtillid
  • er klar til at se den enkelte elev og stille klare udfordringer
  • er opsat på at indgå i teamarbejde

Vi tilbyder

  • en skole med lærelyst og faglighed i centrum
  • årlige lejrskoler på alle klassetrin
  • dygtige kollegaer der altid er til rådighed med sparring
  • en skole i en udviklingsproces, som du forventes at være en aktiv og skabende deltager i.