Tilsyn

På de frie grundskoler føres der tilsyn med undervisningen. Skolerne kan vælge mellem selv at føre tilsyn eller at have en certificeret ekstern tilsynsførende. Skolen har gennem flere år haft eksternt tilsyn. Tilsynsførende er Connie Stendal Rasmussen.