Besøg i FN byen

10.klasse afslutter deres projekt om FN og verdensmål med et besøg i FN-byen

Se mere på vore Facebook side