Cookie og Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Vi har yderligere nogle interne regler for hvordan og af hvem dine persondata behandles.

Cookies og persondata
Som de fleste hjemmesider bruger vi også cookies. Cookies er helt uskadelige – de fortæller os bare, hvordan du bruger hjemmesiden, så vi kan give dig den bedste oplevelse af vores side.

Vi anvender kun såkaldte tekniske eller cookies til statistik om brugen af hjemmesiden. Men vi anvender hverken personaliserede eller markedsføringscookies.

Du kan derfor være sikker på, at vi IKKE videregiver dine personlige oplysninger til tredje part. Vi kan ikke se, hvem du i virkeligheden er, og vi gemmer ikke personfølsomme oplysninger om dig fra hjemmesiden.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Det fulde overblik vil fremgå af den indmeldelses- og samtykkeerklæring, der underskrives i forbindelse med indmeldelsen på Nordsjællands Friskole

De data vi anvender omfatter fx:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler, opbevarer og behandler dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for:

Administration af din relation til os

  • Opfyldelse af lovkrav
  • Opfyldelse af din anmodning/forespørgsler
  • Tilpasning af vores kommunikation til dig


Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores behandling er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Kontaktoplysninger
Nordsjællands Friskole er data ansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontakt:

Nordsjællands Friskole
Rønbjerg Allé 2
3400 Hillerød

Telefon: 48 26 86 97
Mail: info@nsj-friskole.dk
Læs evt mere om databeskyttelseslovgivning