Linjefag på NF

De konkrete aktiviteter der hører til linjefaget, er en del af grundlaget for den personlige, faglige og sociale udvikling skolen ønsker at fremme hos eleverne.

Billedkunst

Verden er fuld af billeder, og et billede siger mere end tusinde ord.

Teater

Arbejde med mange former for dramaøvelser og teaterformer.

Musik

Lysten til at lege med musik på mange forskellige måder.

Science

Forskellige videnskaber og deres unikke tilgang til verden.

En vigtig del af undervisningen

Det enkelte linjefag vil i løbet af et år udfordre eleven med materialer, teknikker, færdigheder, kulturel viden og indsigt, samarbejdsevner og kommunikative evner. Nogle læringsaktiviteter er individuelle og andre er socialiserende.

Linjefagene indeholder både et teoretisk videns element, et praktisk øve- og udførelses element og et formidlings element.

De linjefaglige kompetenceområder er:

Linjefaget planlægges tematisk og projektorienteret. Læringsprocesserne sker i vekselvirkning mellem teori og praksis. Undertiden kan det være meningsfuldt at skille praksis og teori fra hinanden. Man forbereder sig gennem de forskellige arbejdsprocesser til sammen at kunne skabe og formidle ekspressive, æstetiske udtryk.

Linjefaget er elevens selvstændige valg, og det er ikke prøvefag. Det er medvirkende til at der gives et særligt frirum for fordybelse og dvælen ved enkelte elementer i faget.

Linjefaget er almendannende

Dets særlige muligheder for eleverne at udvikle emotionelle, ekspressive og kommunikative sider, åbner til almendannelsen. Dermed bidrager linjefaget til den samlede dannelsesproces eleven gennemgår på skolen.

For hvert linjefag laves en undervisningsramme som årsplan. For hver elev er der medtænkt en fortløbende lærings- og udviklingsprogression over de år, som eleven er i hjemmegruppen. 2 uger om året gives der mulighed for ekstra fordybelse i linjefaget, i det vi kalder linjefagsuger. Her arbejdes der kun med linjefaget.

Elever og lærere vælger i fællesskab et fælles tema for ugerne, som hver hjemmegruppe med deres specifikke linjefag skal arbejde i de 14 dage. Temaet giver en sammenhæng i den fremvisning, der er til linjefagsafslutningen, hvor hvert fag præsenterer deres resultat af de to ugers fordybelse i temaet.

Referencer & Udtalelser

Sådan er det at være forældre og elev hos Nordsjællands Friskole
Forældre udtalelse:
Forældre udtalelse:Forældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Nordsjællands Friskoles største styrke er evnen til at rumme og imødekomme elevernes individuelle personlighed og at opnå faglige mål ved at blande fagene i projektarbejde, fremfor den traditionelle fag-opdeling. For os som forældre betyder det, at vi har et glad barn der trives – hvilket ikke var tilfældet i den folkeskole vi kom fra. For vores barn har det resulteret i en stor personlig udvikling, og en stærkt forbedret selvtillid. Vi vil anbefale Nordsjællands Friskole til hver en tid.
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
Gennem mine 3 år på Nordsjællands Friskole, har jeg opdaget og lært og jeg har udvidet og forbedret. Før jeg startede, var jeg en simpel 13-årig dreng, der fokuserede mere på de mindre vigtige ting end jeg gjorde på skolen. Jeg manglede vejledning fra mine lærere, og jeg gik glip af muligheden for at udvikle mig. Nordsjællands Friskole har ikke kun lært mig at regne og stave, de lært mig at at der altid er plads til at forbedre, at være den hurtigste ikke altid betyder at være den bedste, og vigtigst af alt, altid at få det bedste ud af dagen.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Vi oplever at Nordsjællands Friskoles største styrke er, at de lytter til og samarbejder med elever og forældre. Efter vores datter startede på skolen for ca. et år siden, er hun kommet i trivsel og har igen fået lyst til at lære. Vores datter er kommet i trivsel og har derfor kunnet udvikle sig og lære, som hun gerne har ville. Vi vil helt sikkert anbefale skolen til andre.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
En af de største styrker på NF er den dannelse, de unge mennesker får, både socialt, kreativt og specielt via projektarbejde, som udvikler Louise hver gang. Vi har som forældre ro og tillid til, at skolen former Louise til at blive et helt menneske med faglige kvalifikationer. Louise har fået styrket selvtilliden og troen på sig selv og er i stand til at tage stilling til problemer og fremlægge in plenum. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 8. klasse
Læs mere
Vi besluttede at vores søn skulle flytte skole midt i et skoleår – og vi var ikke i tvivl om at ånden og engagementet på Nordsjællands Friskole var det vi – og vores søn – havde brug for. Det er den bedste beslutning vi har taget – og vi har på kort tid mærket den markante forskel det har gjort for vores søns trivsel, sociale opblomstring og generelle glæde for både skole og hverdag. Vi har fra starten været både rørt og imponeret over det engagement lærerteamet på skolen, lægger i både undervisning – men ikke mindst i eleverne. Vi giver skolen vores varmeste anbefalinger!
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
For mig har skole skiftet givet mig motivation til at lave lektier, følge med i timerne og generelt lysten til at gå i skole. Jeg synes skolen har utrolig mange gode styrker og især en af dem vil jeg fremhæve, og det er den frihed der er på skolen. Det handler i høj grad om at lære at blive selvstændig og kunne tage ansvar. Jeg mener det giver den enkelte elev enorm meget læring, til når eleven skal videre ud i livet og klare sig selv. For mig har valget af Nordsjællands Friskole også været den sociale trivsel der er på skolen. Der er plads til alle, og alle de forskelligheder vi har. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Tidligere
Næste