Grundfag

Dansk

Med udgangspunkt i de nye fælles mål, er undervisningen i dansk på skolen tilrettelagt omkring læsning, fremstilling, fortolkning…
Læs mere her

Matematik

På skolen lægger vi særlig vægt på, at matematikken forholder sig til resten af verden. Matematik er, ligesom grundskolens andre…
Læs mere her

Engelsk

Hovedformålet med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglige…
Læs mere her

Tysk

På skolen undervises der i tysk som andet fremmedsprog. Undervisningen tager…
Læs mere her

Naturfag

Naturfaget på skolen er en sammentænkning af fagene biologi…
Læs mere her

grundfag på nordsjællands friskole