Kontakt os på telefon: 48 26 86 97

Nordsjællands Friskole
Næsten som at være på efterskole, bare uden at flytte hjemmefra.

Der er mulighed for at starte i 7., 8., 9. og 10. klasse.

At gå på Nordsjællands Friskole er lidt som at tage på efterskole uden at flytte hjemmefra. Sådan sætter eleverne nogle gange ord på det særlige ved at gå her.

Nordsjællands Friskole er for elever fra 7. til 10. klasse, og er en del af den danske friskoletradition. På den baggrund lægger vi vægt på demokratisk dannelse, meningsfuld tværfaglighed og international nysgerrighed.

Alle klasser på skolen er små. Det giver os mulighed for at arbejde tæt med eleverne og deres udvikling – og det styrker elevernes forudsætninger for at danne indbyrdes relationer og have en plads i fællesskabet.

Skolen er oprettet på forældreinitiativ i 1974, og vores elever kommer typisk fra hele det nordsjællandske opland.

Vi vægter demokratisk dannelse, inddragelse og personlig udvikling højt. Eleverne har inden for en klart defineret ramme reel medbestemmelse på og medansvar for store og små beslutninger på skolen, og de indgår i forpligtende fællesskaber på tværs af årgange i hjemmegrupper med en fast lærer tilknyttet.

Fagligt lægger vi stor vægt på undervisning i projektforløb, hvor eleverne formulerer problemer og skaber løsninger. Vi planlægger indholdet nøje, så vi sikrer, at eleverne arbejder kritisk, kreativt og projektorienteret og samtidig opnår den boglige viden og de færdigheder, de skal, inden for de store fag.

Nordsjællands Friskole er en nysgerrig skole med internationalt udsyn. Vi prioriterer indsigt i dansk, europæisk og global kultur højt, ligesom vi prioriterer, at undervisning og ture bringer eleverne i kontakt med verden udenfor. Når vi rejser, og det gør vi, så meget vi kan, er eleverne med til at planlægge turen. Inden for de senere år har skolens elever blandt andet været på lejrskoler på Samsø, i Nordirland, i Tyskland og i Makedonien.

Undervisning

På skolen underviser vi i de almindelige skolefag; dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, biologi, geografi, religion og idræt. Derudover har musik, billedkunst, teater og science høj prioritet.

Praktisk information

Alle der optages på Nordsjællands Friskole, skal have været på besøg først. Her viser nuværende elever rundt og fortæller om hverdagen. Efter rundvisningen fortæller vores skoleleder Morten om skolen og skolens det stærke værdisæt. Det er muligt at aftale efterfølgende besøgsdage eller evt. praktikdage på skolen.

Nordsjællands Friskole musik
Linjefaget musik

Musik, Billedkunst, Teater og Science

Skolen er i sig selv et lille samfund

Her er undren og nysgerrighed i højsæde, og dannelse, viden og lærelyst er de frugter som hver generation af elever tager med sig, når de forlader skolens fællesskab. Skolen er et mødested og lærested for unge med forskellige udgangspunkter.

Nordsjællands Friskole Elev