Nordsjællands Friskole

Et godt sted at være

Her går trivsel og faglighed hånd i hånd.
Vi tror på at trivsel og tryghed er en forudsætning for læring og for at skabe en positiv personlig udvikling.

Vi har løbende optagelse, så dit barn kan blive en del af skolen når som helst på året. Læs mere 

Læs hvad forældre og elever fortæller om at være en del af Nordsjællands Friskole Læs mere

Skoleskift?

7. – 8. – 9. klasse på NF giver dig

  • god undervisning og kammerater
  • kreative fag
  • rejser og oplevelser
  • trygge og grønne omgivelser at være i og lære i
  • det bedste grundlag for din ungdomsuddannelse

Se mere

Nordsjællands Friskole afgangsprojekt

Er dit barns karakter mere end et tal?

På Nordsjællands Friskole udvikler vi vores elever både fagligt og personligt.

Vores ambition er at sende helstøbte mennesker, med mod og mening, videre i livet.

At skabe selvstændige og empatiske unge voksne, der har forudsætninger og mod på at tage aktiv del i et moderne, omskifteligt samfund.

7. – 9. klasse

Nordsjællands Friskole er for elever fra 7. til 9. klasse, og er en del af den danske friskoletradition.

Vi lægger vægt på almen, demokratisk dannelse, tværfaglighed og international nysgerrighed.

Alle klasser på skolen er små. Det giver os mulighed for at arbejde tæt med den enkelte elev og dennes udvikling – og det styrker elevernes forudsætninger for at skabe stærke relationer og have en plads i fællesskabet.

Undervisning

På skolen underviser vi i de almindelige skolefag; dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, biologi, geografi, religion og idræt.

Derudover har linjefagene musik, billedkunst, teater og science høj prioritet.

Praktisk information

Alle der optages på Nordsjællands Friskole, skal have været på besøg først. Her viser nuværende elever rundt og fortæller om hverdagen.

Efter rundvisningen fortæller vores skoleleder Morten om skolen og vores værdier, og vi har samtidigt mulighed for at aftale efterfølgende besøgsdage eller praktikdage.