Fælles retningslinjer

Nordsjællands Friskole er rammen for læring og udvikling i fællesskab. Skolen skal være et godt sted at lære og et godt sted at være for alle, der går her. Derfor er vi opmærksomme på hinanden og lytter til hinanden. Hverdagen er præget af en åben dialog og en gensidig forpligtelse i de relationer, vi har med hinanden.

Nogle områder har vi beskrevet her i enkle, fælles retningslinjer:

Vedrørende undervisning
  • Hvis man er forhindret i at møde i skole (til tiden), meddeler man det til skolen telefonisk eller på mail.
  • Mobiltelefon må kun bruges i undervisningen i det omfang, den er en del af undervisningen. Ellers skal den være på lydløs og gemt væk.
  • Brug af internet, sociale medier m.m. bruges i det omfang, det er aftalt og en del af undervisningen.
  • Vi afslutter altid undervisningen med at klargøre klasseværelset og øvrige områder, man har brugt til næste undervisningsdel ved at rydde op, feje, sætte stole op m.m.
  • Når vi er ”ude af huset” på lejrskole, på besøg i virksomhed, på museum, i teater m.m. er vi nysgerrige, åbne og interesserede i at tilegne os viden, oplevelser og erfaringer. Derfor er vi respektfulde og forstående over for den virkelighed, vi er deltagere i uden for skolen. Vi skal se, men ikke nødvendigvis ses!
Vedrørende samvær
  • Vi spiser frokost sammen i vores hjemmegrupper i skolens kantine.
  • Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.
  • Det er ikke tilladt at medbringe og indtage rusmidler på skolen.
  • Tegning, tagging, graffiti m.m. er ikke tilladt nogen steder. Det kan dog godt være muligt fx på en dertil opsat graffiti-væg, som skolen har besluttet i fællesskab.
  • Grænseoverskridende og ekskluderende adfærd tolereres ikke.

 

På lejrskoler, ekskursioner og andre aktiviteter uden for skolens område, gælder som udgangspunkt de samme regler som på skolen.