Praktisk information

Skolepenge

Skolens økonomi er baseret på statsligt tilskud og forældrebetaling. Forældrebetaling udgør 2.050 kr. pr. måned i 11 årlige rater – juli måned er betalingsfri. Skolepengene dækker alle udgifter vedrørende skolegang – også lejrskoler og den daglige frokost.

Skolens bankforbindelse er Sydbank:
Reg. nr. 7712
Konto. nr. 0000124953.

Bus til og fra skolen

Buslinje 380R (kører med 30 minutters interval mellem Hillerød og Helsinge).

Om morgenen afgår bus 380R fra Hillerød kl 8:18. Efter 10 minutters kørsel står man af ved stoppestedet på Egespurs Allé ved Bauhaus og går til skolen derfra. Om eftermiddagen afgår bus nr. 325 kl. 15:04 mod Hillerød Station.

Se vores ferieplan her:

Søskenderabat

For 2. og 3. barn betales halv pris.

Skolepengene forfalder til betaling forud, senest den 1. i måneden.

Indskud

Ved elevers indmeldelse på skolen betales et indskud svarende til 3 måneders skolepenge. Indskuddet er pt. 6.150 kr.

Der betales indskud pr. barn. Indskuddet er en forudsætning for at starte på skolen og betales i forbindelse med elevens indmeldelse på skolen.

Det betalte indskud tilbagebetales ved afslutning af 9. eller 10. klasse (se skolens vedtægter).

Fripladstilskud

Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statslige pulje og skolens egen pulje. Der søges for et år ad gangen, og ansøgningsfristen er medio juni.

Det er muligt at rette henvendelse til fripladsudvalget i løbet af året. Sammen med fripladsansøgningen skal vedlægges en årsopgørelse.

Undervisningsmiljø

Maden tilberedes og serveres af skolens køkkenleder

Hver dag til frokost serverer vi et sund, nærende og varieret måltid – og det smager godt! Frokosten består af rene, sunde råvarer, og vi bestræber os på at være ansvarsbevidste i vores forbrug af madvarer.

Af samme grund er både økologi og bæredygtighed en prioritet i køkkenet. Det betyder i praksis, at der indgår økologiske produkter, hvor det er muligt, og at madordningen er indrettet, så vi forsøger at undgå madspild.

Vi tror på, at madordningen er med til at kvalificere og styrke unges madvaner. Med sund og nærende mad giver vi eleverne gode vilkår for læring og mindst lige så vigtigt skaber vi et fælles, trygt og genkendeligt holdepunkt i skoledagen.

Derfor spiser vi sammen – alle sammen – hver dag.

Se vores rapporter på Fødevarestyrelsens smiley-ordning

Referencer & Udtalelser

Sådan er det at være forældre og elev hos Nordsjællands Friskole
Forældre udtalelse:
Forældre udtalelse:Forældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Nordsjællands Friskoles største styrke er evnen til at rumme og imødekomme elevernes individuelle personlighed og at opnå faglige mål ved at blande fagene i projektarbejde, fremfor den traditionelle fag-opdeling. For os som forældre betyder det, at vi har et glad barn der trives – hvilket ikke var tilfældet i den folkeskole vi kom fra. For vores barn har det resulteret i en stor personlig udvikling, og en stærkt forbedret selvtillid. Vi vil anbefale Nordsjællands Friskole til hver en tid.
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
Gennem mine 3 år på Nordsjællands Friskole, har jeg opdaget og lært og jeg har udvidet og forbedret. Før jeg startede, var jeg en simpel 13-årig dreng, der fokuserede mere på de mindre vigtige ting end jeg gjorde på skolen. Jeg manglede vejledning fra mine lærere, og jeg gik glip af muligheden for at udvikle mig. Nordsjællands Friskole har ikke kun lært mig at regne og stave, de lært mig at at der altid er plads til at forbedre, at være den hurtigste ikke altid betyder at være den bedste, og vigtigst af alt, altid at få det bedste ud af dagen.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Vi oplever at Nordsjællands Friskoles største styrke er, at de lytter til og samarbejder med elever og forældre. Efter vores datter startede på skolen for ca. et år siden, er hun kommet i trivsel og har igen fået lyst til at lære. Vores datter er kommet i trivsel og har derfor kunnet udvikle sig og lære, som hun gerne har ville. Vi vil helt sikkert anbefale skolen til andre.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
En af de største styrker på NF er den dannelse, de unge mennesker får, både socialt, kreativt og specielt via projektarbejde, som udvikler Louise hver gang. Vi har som forældre ro og tillid til, at skolen former Louise til at blive et helt menneske med faglige kvalifikationer. Louise har fået styrket selvtilliden og troen på sig selv og er i stand til at tage stilling til problemer og fremlægge in plenum. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 8. klasse
Læs mere
Vi besluttede at vores søn skulle flytte skole midt i et skoleår – og vi var ikke i tvivl om at ånden og engagementet på Nordsjællands Friskole var det vi – og vores søn – havde brug for. Det er den bedste beslutning vi har taget – og vi har på kort tid mærket den markante forskel det har gjort for vores søns trivsel, sociale opblomstring og generelle glæde for både skole og hverdag. Vi har fra starten været både rørt og imponeret over det engagement lærerteamet på skolen, lægger i både undervisning – men ikke mindst i eleverne. Vi giver skolen vores varmeste anbefalinger!
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
For mig har skole skiftet givet mig motivation til at lave lektier, følge med i timerne og generelt lysten til at gå i skole. Jeg synes skolen har utrolig mange gode styrker og især en af dem vil jeg fremhæve, og det er den frihed der er på skolen. Det handler i høj grad om at lære at blive selvstændig og kunne tage ansvar. Jeg mener det giver den enkelte elev enorm meget læring, til når eleven skal videre ud i livet og klare sig selv. For mig har valget af Nordsjællands Friskole også været den sociale trivsel der er på skolen. Der er plads til alle, og alle de forskelligheder vi har. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Tidligere
Næste