Praktisk information

Løbende optagelse

Vi har løbende optagelse i løbet af skoleåret, men alle der optages på Nordsjællands Friskole, skal have været på besøg først.

På besøget viser nuværende elever rundt, og fortæller om hverdagen. Efter rundvisning har man en samtale med skolens leder Morten. Formålet er at få et indtryk af den enkelte elev og dennes faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Alle kommende elever kommer på besøgsdag/praktikuge, hvor man vil blive tilknyttet en kontaktelev fra den klasse man er på besøg hos. Formålet med kontakteleven er at sikre tryghed og sikkerhed. 

Man deltager så godt man kan i alle undervisningsaktiviteter og får selvfølgelig også mad, mens man er på besøg. 

Endelig beslutning om optagelse tages efter endt besøg/praktik.

Bus til og fra skolen

Buslinje 380R (kører med 30 minutters interval mellem Hillerød og Helsinge).

Om morgenen afgår bus 380R fra Hillerød kl 8:18. Efter 10 minutters kørsel står man af ved stoppestedet på Egespurs Allé ved Bauhaus og går til skolen derfra. Om eftermiddagen afgår bus nr. 325 kl. 15:04 mod Hillerød Station.

Søskenderabat

For 2. og 3. barn betales halv pris. Skolepengene forfalder til betaling forud, senest den 1. i måneden.

Indskud

Ved elevers indmeldelse på skolen betales et indskud svarende til 3 måneders skolepenge. Indskuddet er pt. 6.150 kr.

Der betales indskud pr. barn. Indskuddet er en forudsætning for at starte på skolen og betales i forbindelse med elevens indmeldelse på skolen.

Det betalte indskud tilbagebetales ved afslutning af 9. eller 10. klasse (se skolens vedtægter).

Fripladstilskud

Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statslige pulje og skolens egen pulje. Der søges for et år ad gangen, og ansøgningsfristen er medio juni.

Det er muligt at rette henvendelse til fripladsudvalget i løbet af året. Sammen med fripladsansøgningen skal vedlægges en årsopgørelse.

Maden tilberedes og serveres af skolens køkkenleder

Hver dag til frokost serverer vi et sund, nærende og varieret måltid – og det smager godt! Frokosten består af rene, sunde råvarer, og vi bestræber os på at være ansvarsbevidste i vores forbrug af madvarer. Af samme grund er både økologi og bæredygtighed en prioritet i køkkenet. Det betyder i praksis, at der indgår økologiske produkter, hvor det er muligt, og at madordningen er indrettet, så vi forsøger at undgå madspild.

Vi tror på, at madordningen er med til at kvalificere og styrke unges madvaner. Med sund og nærende mad giver vi eleverne gode vilkår for læring og mindst lige så vigtigt skaber vi et fælles, trygt og genkendeligt holdepunkt i skoledagen. Derfor spiser vi sammen – alle sammen – hver dag.

Alle på skolen, både elever og ansatte, spiser sammen i den fælles spisepause, som ligger midt på skoledagen. Man spiser altid med sin hjemmegruppe.