Vision & Værdier

Skolens vision

Skolens værdier

Faglighed

Eleverne på Nordsjællands Friskole går i skole for at ville lære noget og for at deltage aktivt i undervisningen og skolens fællesskab.

Der er i den daglige undervisning fokus på den enkelte elevs læring og udvikling, og gennem et skoleforløb på Nordsjællands Friskole er der progression og kontinuitet. Vi arbejder med en undersøgende tilgang til verden, og vi arbejder med tværfaglige projekter. I undervisningen er der skabt tid og rum for fordybelse.

Undervisningen tilrettelægges, så alle elever udfordres, og så de kan deltage i det faglige fællesskab.

Fællesskab

På skolen er der inkluderende og forpligtende fællesskaber af faglig / social karakter, som eleverne lærer i og udvikler sig i. På den måde forbereder skolen eleverne til at indgå i større fællesskaber, som ruster dem til deltagelse i et demokratisk samfund.

Et trygt fællesskab giver eleverne udbytte af skoledagen. Skolens fællesskaber genfindes i de enkelte grupper, på det enkelte hold, klasserne og i skolens store fællesskab. Åbenhed, interesse for hinanden, oplevelser med kammerater og lærere er med til at skabe en atmosfære, hvor det føles naturligt at ældre elever støtter yngre, og at forskellighed snarere er en kvalitet end en udfordring.

Forældre er samarbejdspartnere, som af skolen mødes med og omtales med respekt og forståelse.

Forskellighed

Alle skolens aktører (elever, ansatte, forældre) møder hinanden anerkendende og med en forståelse for hinandens forskelligheder. Eleverne lærer gennem respekt og tolerance at tage sig af hinanden og sige fra.

Eleverne lærer at se nuancer og muligheder i det åbne møde med andre mennesker, andre holdninger og andre livssyn. Det bygger op til forståelse for værdien af forskelligheder i vores egen skole og i den verden, vi er en del af.

Undervisningsdifferentiering og inklusion er en del af skolens dagligdag og undervisning.

Ansvar

Eleverne deltager i skolens dagligdag, kultur og aktiviteter og har et medansvar for egen læring. De lærer at tage sig af hinanden, dvs. at støtte og udfordre hinanden.

Der er få klare ufravigelige regler på skolen, og der er tydelige rammer og dialog i henhold til værdierne.

Eleverne lærer at tage ansvar og gennem forløbet på skolen udvikler de sig og får en større indsigt i egen formåen.

Der er plads til individuelle hensyn, inden for rammerne af skolens fællesskaber, og der arbejdes med værdierne, så alle kender dem, og så hver enkelt kan bidrage til, at de beriger hverdagen.

Skolens ældre elever har et særligt ansvar over for nye elever. Det forventes at den nye elev mødes åbent og positivt.

Demokrati

På Nordsjællands Friskole har eleverne indflydelse på deres egen skolehverdag og undervisning. Det er tydeligt for eleverne, hvor de har indflydelse, og de lærer at begå sig i et demokrati.

Eleverne trænes i at være i dialog, dvs. at ytre deres egne holdninger og at lytte til andres med henblik på at finde en fælles løsning. De lærer at søge indflydelse og udvikler handlekompetence.

Dannelse

Det er ambitionen, at eleverne skal gå herfra med et ønske om og en vilje til at gå ud i verden og deltage i den demokratiske proces. De lærer at stå ved sig selv, at stå fast på egne holdninger og turde blive udfordret på det, de tror på.

Lejrskolerne ses som en del af dannelsen, når man kommer hjem fra lejrskole, er man ikke helt den samme. Eleverne lærer at møde verden med nysgerrighed og videbegær og får et nuanceret indblik i samfundet udenfor.

Gennem fremlæggelser og opsøgende arbejde lærer eleverne at henvende sig til andre. Kulturforståelse ses som en del af dannelsen.

Der er fokus på elevernes alsidige udvikling. Faglighed og socialisering opfattes som et hele og medvirker til elevernes dannelse.

Referencer & Udtalelser

Sådan er det at være forældre og elev hos Nordsjællands Friskole
Forældre udtalelse:
Forældre udtalelse:Forældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Nordsjællands Friskoles største styrke er evnen til at rumme og imødekomme elevernes individuelle personlighed og at opnå faglige mål ved at blande fagene i projektarbejde, fremfor den traditionelle fag-opdeling. For os som forældre betyder det, at vi har et glad barn der trives – hvilket ikke var tilfældet i den folkeskole vi kom fra. For vores barn har det resulteret i en stor personlig udvikling, og en stærkt forbedret selvtillid. Vi vil anbefale Nordsjællands Friskole til hver en tid.
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
Gennem mine 3 år på Nordsjællands Friskole, har jeg opdaget og lært og jeg har udvidet og forbedret. Før jeg startede, var jeg en simpel 13-årig dreng, der fokuserede mere på de mindre vigtige ting end jeg gjorde på skolen. Jeg manglede vejledning fra mine lærere, og jeg gik glip af muligheden for at udvikle mig. Nordsjællands Friskole har ikke kun lært mig at regne og stave, de lært mig at at der altid er plads til at forbedre, at være den hurtigste ikke altid betyder at være den bedste, og vigtigst af alt, altid at få det bedste ud af dagen.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Vi oplever at Nordsjællands Friskoles største styrke er, at de lytter til og samarbejder med elever og forældre. Efter vores datter startede på skolen for ca. et år siden, er hun kommet i trivsel og har igen fået lyst til at lære. Vores datter er kommet i trivsel og har derfor kunnet udvikle sig og lære, som hun gerne har ville. Vi vil helt sikkert anbefale skolen til andre.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
En af de største styrker på NF er den dannelse, de unge mennesker får, både socialt, kreativt og specielt via projektarbejde, som udvikler Louise hver gang. Vi har som forældre ro og tillid til, at skolen former Louise til at blive et helt menneske med faglige kvalifikationer. Louise har fået styrket selvtilliden og troen på sig selv og er i stand til at tage stilling til problemer og fremlægge in plenum. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 8. klasse
Læs mere
Vi besluttede at vores søn skulle flytte skole midt i et skoleår – og vi var ikke i tvivl om at ånden og engagementet på Nordsjællands Friskole var det vi – og vores søn – havde brug for. Det er den bedste beslutning vi har taget – og vi har på kort tid mærket den markante forskel det har gjort for vores søns trivsel, sociale opblomstring og generelle glæde for både skole og hverdag. Vi har fra starten været både rørt og imponeret over det engagement lærerteamet på skolen, lægger i både undervisning – men ikke mindst i eleverne. Vi giver skolen vores varmeste anbefalinger!
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
For mig har skole skiftet givet mig motivation til at lave lektier, følge med i timerne og generelt lysten til at gå i skole. Jeg synes skolen har utrolig mange gode styrker og især en af dem vil jeg fremhæve, og det er den frihed der er på skolen. Det handler i høj grad om at lære at blive selvstændig og kunne tage ansvar. Jeg mener det giver den enkelte elev enorm meget læring, til når eleven skal videre ud i livet og klare sig selv. For mig har valget af Nordsjællands Friskole også været den sociale trivsel der er på skolen. Der er plads til alle, og alle de forskelligheder vi har. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Tidligere
Næste