Afgangsprøver

Afgangsprøver på Nordsjællands Friskole

På Nordsjællands Friskole tager vi folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse.

De skriftlige prøver ligger i starten af maj, og de mundtlige i juni.

Herunder følger et overblik over de forskellige prøvefag:

Science på DAS
9. klasse, bundne prøver:

Dansk:
Skriftlig og mundtlig

Matematik:
Skriftlig

Engelsk:
Mundtlig

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi:
Praktisk-mundtlig

Udtræksprøver

Pulje 1:
Biologi skriftlig, geografi skriftlig, fysik/kemi skriftlig, matematik mundtlig eller idræt (en af prøverne bliver udtrukket for hele klassen)

Pulje 2:
Tysk skriftlig, tysk mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig, religion mundtlig eller engelsk skriftlig (en af prøverne bliver udtrukket for hele klassen)

10. klasse:

Dansk:
Skriftlig og mundtlig

Matematik:
Skriftlig og mundtlig

Engelsk:
Skriftlig og mundtlig

Tysk:
Skriftlig og mundtlig

Fysik/Kemi:
Praktisk-mundtlig