Projektundervisning

Projektundervisning er en vigtig del af undervisningen og hverdagen på Nordsjællands Friskole

Projektundervisning er en vigtig del

– af undervisningen og hverdagen på Nordsjællands Friskole.

Projektundervisning tager udgangspunkt i den verden, vi lever i, og det samfund vi er en del af.

Undervisningsforløbene er nøje planlagt, sådan at vi sikrer at elevernes kritiske sans udvikles, og at den kreative tanke understøttes af den boglige viden fra grundfagene.Projektundervisningen på skolen er tværfaglig og foregår på tværs af fagene samfundsfag, historie, religion, fysik/kemi, biologi og geografi.

Undervisningen udfordrer den enkelte elev fagligt og personligt.
Den udfordrer elevens lærelyst og nysgerrighed, stimulerer evne og lyst til fordybelse og til at lede efter sammenhænge.

Sådan arbejder vi projektorienteret

Hvert projektår har en bredt formuleret årsoverskrift. Året er inddelt i 4-5 projektforløb, som alle relaterer til årsoverskriften. Hvert projektforløb har en varighed på fem uger.

Det opdeles i 3 ugers faglig undervisning i det givne emne, 1 uges selvstændigt elevprojektarbejde med afsæt i problemformulering og arbejdsspørgsmål, og endelig en sidste uge med fremlæggelse og evaluering i projekttimerne.

Grundfagene arbejder, så vidt det er muligt, med samme emne og giver derved mulighed for fagoverskridende samarbejde og sammenhæng – og større fagligt udbytte.

I den fjerde uge arbejder eleverne selvstændigt med deres projektopgave i alle ugens timer. Opgaven tager afsæt i en problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål. I løbet af ugen skal eleverne tilegne sig viden, der søger svar på deres problemformulering og spørgsmål.

Opgaven indeholder en skriftlig del, en mundtlig fremlæggelse og et konkret, selvproduceret, praktisk-musisk produkt.

Planlægning og evaluering

Ved årsafslutningen tilrettelægges en evaluering, hvor elevernes inddrages. Elevers og læreres vurdering af årets projekt og delprojekter danner baggrund for kommende årsprojekt for samme klassetrin.

Lærerne fungerer i denne uge som vejledere. Den normale skemastruktur opretholdes, og lærerne vejleder i forhold til det fag, de underviser eleverne i. Når eleverne fx skal udarbejde deres eget selvproducerede praktisk-musiske produkt, hjælper hjemmegruppelærerne med deres linjefaglige baggrund.

Den samlede projektundervisning på skolen, fra 7. til 9. klassetrin bygger fagligt oven på hinanden og er forbundet via en indholdsmæssig rød tråd. Årsoverskrifter bygger således oven på hinanden og tilsvarende gør de enkelte projektforløb på hvert klassetrin.

Arbejdsformer og abstraktionsniveau er tilpasset eleverne på hvert klassetrin. Der genfindes på alle niveauer elementer af videnstilegnelse, forståelse, beskrivelse, analyse og vurdering, men på en sådan måde eleverne kan mærke at læreprocesser, de allerede har gennemløbet, finder ny anvendelse og udfordres efterfølgende.

Referencer & Udtalelser

Sådan er det at være forældre og elev hos Nordsjællands Friskole
Forældre udtalelse:
Forældre udtalelse:Forældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Nordsjællands Friskoles største styrke er evnen til at rumme og imødekomme elevernes individuelle personlighed og at opnå faglige mål ved at blande fagene i projektarbejde, fremfor den traditionelle fag-opdeling. For os som forældre betyder det, at vi har et glad barn der trives – hvilket ikke var tilfældet i den folkeskole vi kom fra. For vores barn har det resulteret i en stor personlig udvikling, og en stærkt forbedret selvtillid. Vi vil anbefale Nordsjællands Friskole til hver en tid.
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
Gennem mine 3 år på Nordsjællands Friskole, har jeg opdaget og lært og jeg har udvidet og forbedret. Før jeg startede, var jeg en simpel 13-årig dreng, der fokuserede mere på de mindre vigtige ting end jeg gjorde på skolen. Jeg manglede vejledning fra mine lærere, og jeg gik glip af muligheden for at udvikle mig. Nordsjællands Friskole har ikke kun lært mig at regne og stave, de lært mig at at der altid er plads til at forbedre, at være den hurtigste ikke altid betyder at være den bedste, og vigtigst af alt, altid at få det bedste ud af dagen.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Vi oplever at Nordsjællands Friskoles største styrke er, at de lytter til og samarbejder med elever og forældre. Efter vores datter startede på skolen for ca. et år siden, er hun kommet i trivsel og har igen fået lyst til at lære. Vores datter er kommet i trivsel og har derfor kunnet udvikle sig og lære, som hun gerne har ville. Vi vil helt sikkert anbefale skolen til andre.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
En af de største styrker på NF er den dannelse, de unge mennesker får, både socialt, kreativt og specielt via projektarbejde, som udvikler Louise hver gang. Vi har som forældre ro og tillid til, at skolen former Louise til at blive et helt menneske med faglige kvalifikationer. Louise har fået styrket selvtilliden og troen på sig selv og er i stand til at tage stilling til problemer og fremlægge in plenum. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 8. klasse
Læs mere
Vi besluttede at vores søn skulle flytte skole midt i et skoleår – og vi var ikke i tvivl om at ånden og engagementet på Nordsjællands Friskole var det vi – og vores søn – havde brug for. Det er den bedste beslutning vi har taget – og vi har på kort tid mærket den markante forskel det har gjort for vores søns trivsel, sociale opblomstring og generelle glæde for både skole og hverdag. Vi har fra starten været både rørt og imponeret over det engagement lærerteamet på skolen, lægger i både undervisning – men ikke mindst i eleverne. Vi giver skolen vores varmeste anbefalinger!
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
For mig har skole skiftet givet mig motivation til at lave lektier, følge med i timerne og generelt lysten til at gå i skole. Jeg synes skolen har utrolig mange gode styrker og især en af dem vil jeg fremhæve, og det er den frihed der er på skolen. Det handler i høj grad om at lære at blive selvstændig og kunne tage ansvar. Jeg mener det giver den enkelte elev enorm meget læring, til når eleven skal videre ud i livet og klare sig selv. For mig har valget af Nordsjællands Friskole også været den sociale trivsel der er på skolen. Der er plads til alle, og alle de forskelligheder vi har. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Tidligere
Næste