hjemmegrupperne

Hvad er en hjemmegruppe?

Hjemmegruppen er den enkelte elevs stamhold og de dannes på tværs af årgangene. For eleverne er det en tryg arena for social og personlig udvikling. Kammeratskab, personlig identitet og lysten til at lære og udfordres trives her. Hjemmegruppen fungerer som et åbent gruppefællesskab, hvor hjemmegruppelæreren godt nok leder arbejdet, men hvor atmosfæren sikrer tryghed og plads til alle.

Der er altid en voksen og ansvarlig leder, og hjemmegruppelæreren er forældrenes kontaktperson på skolen. Hjemmegruppelæreren følger eleven på daglig basis og forventes at have et grundigt kendskab til hver elev.

Klasselæreren

Klasselærerfunktionen er placeret i hjemmegruppen og dækker blandt andet over:

 

 • Grundlæggende omsorg for eleven
 • Primær kontakt og relation til den enkelte elev
 • Primær kontakt til hjemmet
 • Initiativ til og koordination af kommunikation mellem involverede lærere og ledelse
 • Opfølgning på initiativer og aftaler vedrørende elever i hjemmegruppen
 • Deltagelse til samtaler om hjemmegruppeelevers trivsel og generelle udvikling (inkl. evt. samtaler med skolepsykolog)
 • Tidlig observans og opmærksomhed på udgrænsning, signaler af uregelmæssighed
Hjemmegrupperne på Nordsjællands Friskole

Evaluering

Både den faglige og den personlige og sociale udvikling evalueres i hjemmegruppen.

Udover den kontinuerlige evaluering er der halv- og helårsevaluering til jul og sommer.

Til de elever, der stopper på skolen ved årets afslutning, giver hjemmegruppelæreren en skriftlig evaluering, som sammenfatter elevens udvikling, i den tid vedkommende har gået på skolen.

Aktiviteter i skoleåret

Aktiviteterne herunder indgår altid i  hjemmegruppens arbejde i løbet af et skoleår:

Forberedelse og efterbehandling

 • Fællesmøder og hjemmegruppemøde (skoleinternt demokrati)
 • Udvikling af elevernes forståelse af demokratisk fællesskab
 • Læring og viden om det personlige bidrag til fællesskab og demokrati
 • Medbestemmelse kræver medansvar

Livshistorier

Gennem viden om ens klassekammeraters liv at medvirke til større forståelse, indlevelse og tolerance

Sundhed

 • Øget indsigt og viden om sundheds betydning personligt såvel som samfundsmæssigt
 • Påvirkning til sundere livsførelse for eleven

Praktisk arbejde i ansvarsområder

At kunne planlægge og udføre et praktisk stykke arbejde i samarbejde med andre

Medborgerskab

Indlevelse og forståelse, grundlæggende viden, ansvar, muligheder og rettigheder som borger

Personlig coaching – bredt forstået

 • Herunder samtaler om elevens uddannelsestanker
 • Styrkelse af selvværd og selvtillid
 • Øget viden og afklaring om uddannelsesmuligheder hos den enkelte elev

Samtaler om emner i tiden

At elever har viden og indsigt i aktuelle problemstillinger og debatter

Førstehjælp

At lære at kunne give førstehjælp