Hjemmegrupperne

Hjemmegruppen er den enkelte elevs stamhold og de dannes på tværs af årgangene. For eleverne er det en tryg arena for social og personlig udvikling.

Hvad er en hjemmegruppe?

Hjemmegruppen er den enkelte elevs stamhold og de dannes på tværs af årgangene. For eleverne er det en tryg arena for social og personlig udvikling. Kammeratskab, personlig identitet og lysten til at lære og udfordres trives her.

Hjemmegruppen fungerer som et åbent gruppefællesskab, hvor hjemmegruppelæreren godt nok leder arbejdet, men hvor atmosfæren sikrer tryghed og plads til alle.

Der er altid en voksen og ansvarlig leder, og hjemmegruppelæreren er forældrenes kontaktperson på skolen. Hjemmegruppelæreren følger eleven på daglig basis og forventes at have et grundigt kendskab til hver elev.

Vores kok sørger for en god, varieret, grøn og sund frokost, der altid spises sammen med hjemmegruppen.

Klasselæreren

Klasselærerfunktionen er placeret i hjemmegruppen og dækker blandt andet over:

Evaluering

Både den faglige og den personlige og sociale udvikling evalueres i hjemmegruppen.

Udover den kontinuerlige evaluering er der halv- og helårsevaluering til jul og sommer.

Til de elever, der stopper på skolen ved årets afslutning, giver hjemmegruppelæreren en skriftlig evaluering, som sammenfatter elevens udvikling, i den tid vedkommende har gået på skolen.

Aktiviteter i skoleåret

Aktiviteterne herunder indgår altid i hjemmegruppens arbejde i løbet af et skoleår:

Forberedelse og efterbehandling

• Fællesmøder og hjemmegruppemøde (skoleinternt demokrati)
• Udvikling af elevernes forståelse af demokratisk fællesskab
• Læring og viden om det personlige bidrag til fællesskab og demokrati
• Medbestemmelse kræver medansvar

Livshistorier

Gennem viden om ens klassekammeraters liv at medvirke til større forståelse, indlevelse og tolerance

Sundhed

• Øget indsigt og viden om sundheds betydning personligt såvel som samfundsmæssigt
• Påvirkning til sundere livsførelse for eleven
• Praktisk arbejde i ansvarsområder
• At kunne planlægge og udføre et praktisk stykke arbejde i samarbejde med andrer

Praktisk arbejde i ansvarsområder

At kunne planlægge og udføre et praktisk stykke arbejde i samarbejde med andre 

Medborgerskab

Indlevelse og forståelse, grundlæggende viden, ansvar, muligheder og rettigheder som borger

Personlig coaching – bredt forstået

• Herunder samtaler om elevens uddannelsestanker
• Styrkelse af selvværd og selvtillid
• Øget viden og afklaring om uddannelsesmuligheder hos den enkelte elev

Samtaler om emner i tiden

At elever har viden og indsigt i aktuelle problemstillinger og debatter

Førstehjælp

At lære at kunne give førstehjælp

Referencer & Udtalelser

Sådan er det at være forældre og elev hos Nordsjællands Friskole
Forældre udtalelse:
Forældre udtalelse:Forældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Nordsjællands Friskoles største styrke er evnen til at rumme og imødekomme elevernes individuelle personlighed og at opnå faglige mål ved at blande fagene i projektarbejde, fremfor den traditionelle fag-opdeling. For os som forældre betyder det, at vi har et glad barn der trives – hvilket ikke var tilfældet i den folkeskole vi kom fra. For vores barn har det resulteret i en stor personlig udvikling, og en stærkt forbedret selvtillid. Vi vil anbefale Nordsjællands Friskole til hver en tid.
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
Gennem mine 3 år på Nordsjællands Friskole, har jeg opdaget og lært og jeg har udvidet og forbedret. Før jeg startede, var jeg en simpel 13-årig dreng, der fokuserede mere på de mindre vigtige ting end jeg gjorde på skolen. Jeg manglede vejledning fra mine lærere, og jeg gik glip af muligheden for at udvikle mig. Nordsjællands Friskole har ikke kun lært mig at regne og stave, de lært mig at at der altid er plads til at forbedre, at være den hurtigste ikke altid betyder at være den bedste, og vigtigst af alt, altid at få det bedste ud af dagen.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Vi oplever at Nordsjællands Friskoles største styrke er, at de lytter til og samarbejder med elever og forældre. Efter vores datter startede på skolen for ca. et år siden, er hun kommet i trivsel og har igen fået lyst til at lære. Vores datter er kommet i trivsel og har derfor kunnet udvikle sig og lære, som hun gerne har ville. Vi vil helt sikkert anbefale skolen til andre.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
En af de største styrker på NF er den dannelse, de unge mennesker får, både socialt, kreativt og specielt via projektarbejde, som udvikler Louise hver gang. Vi har som forældre ro og tillid til, at skolen former Louise til at blive et helt menneske med faglige kvalifikationer. Louise har fået styrket selvtilliden og troen på sig selv og er i stand til at tage stilling til problemer og fremlægge in plenum. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 8. klasse
Læs mere
Vi besluttede at vores søn skulle flytte skole midt i et skoleår – og vi var ikke i tvivl om at ånden og engagementet på Nordsjællands Friskole var det vi – og vores søn – havde brug for. Det er den bedste beslutning vi har taget – og vi har på kort tid mærket den markante forskel det har gjort for vores søns trivsel, sociale opblomstring og generelle glæde for både skole og hverdag. Vi har fra starten været både rørt og imponeret over det engagement lærerteamet på skolen, lægger i både undervisning – men ikke mindst i eleverne. Vi giver skolen vores varmeste anbefalinger!
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
For mig har skole skiftet givet mig motivation til at lave lektier, følge med i timerne og generelt lysten til at gå i skole. Jeg synes skolen har utrolig mange gode styrker og især en af dem vil jeg fremhæve, og det er den frihed der er på skolen. Det handler i høj grad om at lære at blive selvstændig og kunne tage ansvar. Jeg mener det giver den enkelte elev enorm meget læring, til når eleven skal videre ud i livet og klare sig selv. For mig har valget af Nordsjællands Friskole også været den sociale trivsel der er på skolen. Der er plads til alle, og alle de forskelligheder vi har. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Tidligere
Næste