Tysk

Fagbeskrivelse

På skolen undervises der i tysk som andet fremmedsprog. Undervisningen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets Fælles Mål. Indtil folkeskolereformen slår igennem med starten på tyskundervisning i 5. klasse baserer undervisningen sig på start i 7. klasse.

Tyskundervisningen på skolen er emnebaseret. Der vil være 4-5 emner i løbet af året. I 9. og 10. klasse er det disse emner, der danner udgangspunktet for den mundtlige prøve. Igennem arbejdet med emnerne udvikles de kommunikative færdigheder, opbygges ordforrådet, trænes de grammatiske former og arbejdes med de kulturelle forhold i de tysktalende lande.

 
Progression

Her følger en oversigt over skoleårets emner og grammatiske fokusområder.

7./8. klasse

Emner:
1. Familie
2. Österreich
3. Schule
4. Freizeit
5. Die deutsche Minderheit in Dänemark

Grammatisk fokus:
– Udsagnsord – bøjningerne i nutid og datid, „Imperativ“
Kasus: Nominativ og Akkusativ
– Tillægsords gradbøjning

9. klasse

Emner:
1. Alkohol und Drogen, Christiane F.
2. Deutschsprachige Musik
3. Berlin
4. Weltmeister 2014

Film:
Das Wunder von Bernudsagnsord – bøjningerne i førnutid og førdatid, passiv.
Kasus: Dativ og Genitiv

Grammatisk fokus:
– tillægsord: bøjningerne

10. klasse

Emner:

  1. Neonazis, FILM: Die Kriegerin
  2. Jugendliche mit Problemen, FILM: Engel und Joe
  3. Das Jubiläum 1914-2014
  4. Deutschland – Ost und West

Film:
Good Bye Lenin & Das Leben der Anderen

Grammatisk fokus:
– Fokus på sammensatte ord og ordstilling