Dansk

Fagbeskrivelse

Med udgangspunkt i de nye fælles mål, er undervisningen i dansk på skolen tilrettelagt omkring læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Vi arbejder med mange forskellige tilgange og aktiviteter i faget for at give hver enkelt elev mulighed for at udvikle sig fagligt på netop sit eget niveau.

Via elevernes deltagelse i de demokratiske processer på skolen, bliver deres kommunikative kompetencer styrket.

Vi læser en del på skolen både i dansk og andre fag, men råder også til, at alle elever læser lidt hver dag derhjemme for at træne sikkerhed og hastighed i læsningen. Dette er med til at styrke elevens kompetencer – også i tilegnelsen af viden i de øvrige fag.

Metoder fra faget, dansk, indgår også i projektundervisningen på forskellige måder. Det drejer sig især om fremstilling og kommunikation, idet projekter ofte formidles til læreren eller de øvrige kammerater, fx i form af fremlæggelser.

Progression

7. årgang – det grundlæggende
Glæden ved at læse og skrive

8. årgang – det nære
Genreforståelse

9. årgang – vores verden
Litteraturen i historisk perspektiv

10. årgang – det største og det mindste
Tematisk læsning