Matematik

Fagbeskrivelse

På skolen lægger vi særlig vægt på, at matematikken forholder sig til resten af verden. Matematik er, ligesom grundskolens andre fag, en kilde til forståelse og fortolkning af det omkringliggende samfund, hvilket både viser sig gennem undervisningen i faget, og i anvendelsen i projektfaget.

Undervisningen er en vekslen mellem gennemgang, enten nyindlæring eller repetition, og anvendelse. Så vidt det er muligt vil undervisningen blive koordineret med undervisningen i projekt, så eleverne også er rustede og motiverede til at anskue en problemstilling fra en matematik vinkel.

Det tilstræbes at der i stigende grad gennem klassetrinene arbejdes eksplorativt, med indlagte ekskursioner og inddragelse af eksterne ressourcer hvor det kan lade sig gøre. IT anvendes så vidt muligt som redskab i undervisningen.

Henvisning til fælles mål
Vi forholder os i undervisningen gennem årene til de fælles mål for matematik, som er opstillet af undervisningsministeriet.

Progression

Progressionen i faget ligger indledningsvis i den stigende kompleksitet i arbejdet med de tre overemner (kompetenceområder) i faget: ”Tal og algebra”, ”Geometri og måling” samt ”Statistik og sandsynlighed”.

Herudover er der på de enkelte årgange fokus på, men ikke begrænsning til, nogle specifikke matematiske kompetencer:

7. årgang
Kommunikation og matematiske hjælpemidler

8. årgang – det nære
Ræsonnement og tankegang, samt repræsentation og symbolbehandling

9. årgang – vores verden
Problembehandling og modellering

10. årgang – det største og det mindste
Kommunikation, problembehandling, modellering og evt. opsamling